Publikacje naukowe

PEF-y

Effect of pulsed electric field treatment on shelf life and nutritional value of apple juice

Dziadek, K., Kopeć, A., Dróżdż, T., (...), Bulski, K., Oziembłowski, M.

2019

Journal of Food Science and Technology

56(3), pp. 1184-1191

Concept of pulsed electric field discharge modeling for agri-food industry | [Koncepcja modelowania wyładowania pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) w produktach przemysłu rolno-spożywczego]

Wesołowski, M., Nęcka, K., Dróżd, T., Kiełbasa, P.

2018

Przeglad Elektrotechniczny

94(12), pp. 119-123

Impact of pulsed electric field on the quality of unpasteurized beer

Oziemblowski, M., Drozdz, M., Kielbasa, P., (...), Nawara, P., Ostafin, M.

2017

2017 Progress in Applied Electrical Engineering, PAEE 2017

8009011

The synergistic interaction of pulsed electric fields (PEF) and other methods on liquid food | [Synergiczne oddziaływanie pulsacyjnych pól elektrycznych (PEF) oraz innych metod na płynne produkty spożywcze]

Oziembłowski, M., Dróżdż, T., Nawara, P., (...), Tomasik, M., Ostafin, M.

2016

Przeglad Elektrotechniczny

92(12), pp. 121-124

Pulsed Electric Fields (PEF) treatment on microorganisms in the context of food technology | [Oddziaływanie Pulsacyjnych Pól Elektrycznych (PEF) na mikroorganizmy w kontekście technologii żywności]

Oziembłowski, M., Drózdz, T., Wrona, P.

2013

Przeglad Elektrotechniczny

89(12), pp. 222-225

 

  USL

Evaluation of quality of eggs from hens kept in caged and free-range systems using traditional methods and ultra-weak luminescence

Gałazka-Czarnecka, I., Korzeniewska, E., Czarnecki, A., (...), Kiełbasa, P., Drózdź, T.

2019

Applied Sciences (Switzerland)

9(12),430

Assessment of the potential of using photon emission to identify selected qualitative features of organic matter

Kielbasa, P., Drozdz, T., Nawara, P., Drozdz, M., Trzyniec, K.

2018

2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine, PTZE 2018

8503186, pp. 117-120

Ultra weak luminescence (USL) as a potential method for evaluating the quality of traditional food | [Ultra słaba luminescencja (USL) jako potencjalna metoda oceny jakości żywności tradycyjnej]

Oziembłowski, M., Dróżdż, M., Kiełbasa, P., (...), Nawara, P., Tabor, S.

2017

Przeglad Elektrotechniczny

93(12), pp. 131-134

The use of bio-photons emission for the quality parameterization of food products | [Wykorzystanie emisji biofotonów do parametryzacji jakościowej produktów spożywczych]

Kiełbasa, P., Dróżdż, T., Nawara, P., Dróżdż, M.

2017

Przeglad Elektrotechniczny

93(1), pp. 153-156

 Baza: Scopus

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR