Akredytowane procedury
AB 1698

Laboratorium Eksperymentalnych Technik Badawczych Surowców i Produktów Biologicznych

ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa stałe:
biomasa stała – biopaliwo stałe

Zawartość wilgoci całkowitej
Zakres: (5,0 – 80,0) %
Metoda wagowa

PN-EN ISO 18134-1:2015-11

 

Zawartość wilgoci w próbce
analitycznej
Zakres: (3,0 – 15,0) %
Metoda wagowa

PN-EN ISO 18134-3:2015-11

 

Zawartość popiołu
Zakres: (0,5 – 40,0) %
Metoda wagowa

PN-EN ISO 18122:2016-01

 

Charakterystyczne temperatury
topliwości popiołu
Zakres: (815 – 1500)
Metoda wysokotemperaturowej
mikroskopii

PN-ISO 540:2001

 

 

Ciepło spalania
Zakres: (10000 – 25000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna
Wartość opałowa (z obliczeń)

PN-EN ISO 18125:2017-07

Paliwa stałe:
biomasa stała – biopaliwo stałe
Żywność:
owoce i warzywa, napoje
alkoholowe, napoje bezalkoholowe,
słodycze i wyroby cukiernicze,
zboża i przetwory zbożowe,
jaja i produkty jajeczne 

Emisja fotonów
Zakres: (20 – 500) impulsów./min
Metoda fotometryczna

 

PB-01 wydanie 4 z dnia 30.09.2018 r.

 

Zakres akredytacji >> (*pdf)

 

 

 Certyfikat

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR