Granty

BON NA INNOWACJE

 1. Nazwa: MARCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, Adres siedziby: ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów
  Nazwa: „Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do unieszkodliwiania osadów ściekowych pozwalającego pracę mikrobiologiczną w niższym zakresie temperatur niż bakterie naturalnie występujące w naszym środowisku”.
 2. Nazwa: MARCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, Adres siedziby: ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów
  Nazwa: „Opracowanie bezodorowej technologii produkcji kompostu ekologicznego z wykorzystaniem preparatów na efektywnych mikroorganizmach (szczepach bakterii)”
  MARCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie Tytuł projektu Opracowanie bezodorowej technologii produkcji kompostu ekologicznego nowej generacji dla MARCOM Sp. z o.o. w Tarnowie.

GRANTY

 1. Wniosek o Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, POIR
  Nazwa:  MARCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 27A, 33-100 Tarnów, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP  8730006344, REGON 850017672, KRS  0000174941 .
  Nazwa: Projektu pt. „Utworzenie Przemysłowo-Uniwersyteckiego Centrum Badawczo-Rozwojowego”.

 2. Wniosek Nr POIR.04.01.02-00-0022/18 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt:
  ” Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej” Wykonawcy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ,Midar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Realizowane projekty naukowe i przemysłowe przez personel

 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4589/18  Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 roku Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach  II rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania  i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPOWŚ na lata 2014 – 2020  Nr projektu.RPSW.01.02.00-26-0012/18 realizowany prze: Firma Wytwórczo- handlowo- usługowa BUD-MAR Donata Pocheć, pt:” „Inteligentna myjnia”

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK