Procedury badawcze przygotowane do akredytacji
  1. PN ISO 4832:2007 - Liczba bakterii z grupy coli.    
  2. PN ISO 21528-2:2005 - Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.    
  3. PN-EN ISO 6888-2:2001 A1:2004 AC:2005 - Liczba gronkowców koagulazododatnich.    
  4. PN-ISO 21527-2:2009 - Liczba drożdży i pleśni. Produkty o aw
  5. PN-EN ISO 6579:2003 AC:2014-11 - Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi.    
  6. PN-EN ISO 11290 2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 - Liczba Listeria monocytogenes.   

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR