Procedury badawcze przygotowane do akredytacji
  1. PN ISO 4832:2007 - Liczba bakterii z grupy coli.    
  2. PN-EN ISO 21528-2:2017-08 - Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.    
  3. PN-EN ISO 6888-2:2022-03 - Liczba gronkowców koagulazododatnich.     
  4. PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi.    
  5. PN-EN ISO 11290-2:2017-07 - Liczba Listeria monocytogenes.   

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B
30-149
Kraków
12 662 46 10
12 662 46 12
wipie[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wipie

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK